Dešavanja u najavi

  • Trenutno nema zakazanih dešavanja

Poslednje vijesti

  • Vjera u krizi

    „I oni govorahu jedan drugome; ne goraše li naše srce u nama kad nam govoraše putem i kad nam kazivaše pismo?“ (Luka 24,32) Putem prema Emausu jednom su išla dva čovjeka, koja nisu vjerovala. Vjera im je bila uzdrmana. Osjećali su se jadno. Razgovarali su sa Strancem koji je išao

  • Čudesna otkrića u Egiptu

    Napoleonov pohod na Egipat s vojnog je gledišta bio neuspješan. Ipak, Napoleon je poveo sa sobom 120 naučnika raznih profila koji su istraživali stara mjesta i skupljali arheološki važne predmete. Dok se radilo na iskopu kod grada Rosettea, pod rukovodstvom časnika Boucharda, pronađen je komad crnog bazalta dug 1,2 metra

  • Da li je Eva pojela jabuku?

    Biblija ne kaže da je Eva pojela jabuku. U stvari, Božja Riječ ne daje fizički opis ploda, osim što kaže da je bio jestiv i privlačan. ( 1. Mojsijeva 2:9, 3:6) Kako je taj misteriozni ploduniverzalno prikazan kao jabuka? Jedna teorija je da ideja proizilazi iz (slično značenju) od sličnosti