Dešavanja u najavi

  • Trenutno nema zakazanih dešavanja

Poslednje vijesti

  • Karakteristika savršenstva – skrušenost

    Skrušenost je glad za milošću, želja za savjetom i čežnja za ljubavlju. Ona traži oproštaj, a ne pohvale, očišćenje, a ne odlikovanje. Skrušenost znači nezadovoljstvo sa sobom, a zadovoljstvo sa Bogom, odricanje od sopstvenog autoriteta, a priznanje Božje premoći. Ona je karakteristika prave veličine. Skrušeno srce vidi svoje grijehe, a

  • Nagrađena zahvalnost

    Zahvalnost je miris cvijeća upućen nebu, osmjeh djeteta majci i priznanje Bogu za sve što imamo i što jesmo. Car David je zahvalio Bogu riječima: “Tvoje je, Gospode, veličanstvo i sila i slava i vječnost i čast, i sve što je na nebu i na Zemlji; Tvoje je, Gospode, carstvo,

  • Nesebičnost – riječ iz svemira

    Iako riječ “nesebičnost” danas zvuči kao strana riječ u rečniku većine naših savremenika, ipak se ona u Bibliji nalazi kao zakon neba i jedan od glavnih principa Hristovog carstva milosti. Štaviše, od njene prve do poslednje stranice pažljivom čitaocu postaje jasno da je sotona ne samo mrzi kao riječ i