Dešavanja u najavi

  • Trenutno nema zakazanih dešavanja

Poslednje vijesti

  • Mogu li mrtvi govoriti?

    Da li ste vi automobil ili računar? „To je smiješno”, kažete. „Nisam ni jedno ni drugo. Ja sam ljudsko biće.” Istina, ali hajde da ipak dalje slijedimo to pitanje. Automobili i računari imaju nešto zajedničko sa nama ljudima: potrebna nam je inteligencija da bismo pravilno funkcionisali. Ipak, automobili nemaju sopstvenu

  • Tajne najboljeg mentalnog zdravlja

    1944. godine. , kada je imala samo 16 godina, nacisti su uzeli Edit Eger iz njenog doma u Mađarskoj i poslali je u zloglasni logor smrti — Aušvic. Iako je pošteđena gasnih komora u kojima su umrli njeni roditelji, već mršava Edit postepeno je gubila na težini kako su je

  • Kako proučavati Bibliju?

    Da podvučemo ponovo činjenicu da prije svega tražite Isusa. Vječni život ne javlja se samo istraživanjem Pisma. Pročitajte tekst u Jovan 5,39.40. Vjerske vođe Isusovog vremena su dosta istraživale Pismo, pa ipak su odbacili Isusa i odbili da dođu k Njemu. Život imamo kad dođemo Isusu. Pismo je samo sredstvo