Dešavanja u najavi

Poslednje vijesti

  • Da li je Eva pojela jabuku?

    Biblija ne kaže da je Eva pojela jabuku. U stvari, Božja Riječ ne daje fizički opis ploda, osim što kaže da je bio jestiv i privlačan. ( 1. Mojsijeva 2:9, 3:6) Kako je taj misteriozni ploduniverzalno prikazan kao jabuka? Jedna teorija je da ideja proizilazi iz (slično značenju) od sličnosti

  • Hrist i kriza

    Ponekad se čini kako bez obzira kamo pogledali vidimo krizu! U takvim se vremenima treba hrabriti sjećanjem kako se Božji narod i ranije često nalazio u kritičnim situacijama. Biblija bilježi mnoge teške okolnosti u kojima se u prošlosti našao Božji narod. A što je najbolje od svega, Biblija bilježi značajne

  • Predviđa li Biblija klimatske promjene?

    Predviđa li Biblija klimatske promjene? Govori li Biblija o klimatskim promjenama? To je važno pitanje. Ako Biblija – naš najpouzdaniji izvor mudrosti i vodstva – govori o klimatskim promjenama, to bi moglo osvijetliti inače vrlo nejasnu raspravu. Dobijanje pouzdanih smjernica imalo bi značajne posljedice. Međutim, prije no što pogledamo što