Dešavanja u najavi

  • Trenutno nema zakazanih dešavanja

Poslednje vijesti

  • Otvorili smo vrata crkve u Beogradu

    Kada uđete u Kuću molitve adventista, prvo zapazite ono čega nema, a na šta ste navikli. Nema ikona, čak ni razapetog Isusa, nema relikvija, ni zapaljenih sveća. Tu su samo Biblija i klavir. Oko 700 ljudi u Beogradu ne veruje ni u jednog drugog sveca, osim u Isusa Hrista. Oko

  • Monografija- Adventisti vaši prijatelji

    Prvi adventistički vjernici i nosioci adventističke duhovne misli pojavili su se na našim prostorima u drugoj polovini 19. i na početku 20 vijeka. U ovoj monografiji prikazan je razvoj Crkve na području koje obuhvata Jugoistočna evropska unija. Preuzmite monografiju “Adventisti vaši prijatelji”

  • Kritika filma “Greben spasa” : Posljednji hrišćanin nije umro na krstu

    Posljednji hrišćanin je umro na krstu. Tako je barem tvrdio filozof Seren Kjerkegor, a čovječanstvo se nije previše pretrglo da opovrgne njegove riječi. Naprotiv: ljudi se kroz cijelu istoriju opasno trude da potvrde ove riječi i dokažu da je Hrist umro budzašto. Možda jeste za nečije grijehe, ali ne njihove.