Dešavanja u najavi

  • Trenutno nema zakazanih dešavanja

Poslednje vijesti

  • Snažni Galilejac- u čemu je ležala njegova snaga?

    Isus uđe u Hram i izagna sve koji su prodavali i kupovali u Hramu. Mjenjačima isprevrta stolove i prodavačima golubova klupe. Kaže im: „Pisano je: Dom će se moj zvati Dom molitve, a vi od njega činite pećinu razbojničku.“ (Matej 21, 12-13) I nasta opšte zaprepaštenje te se među sobom

  • Izraelski arheolozi pronašli drevni grad iz biblijske priče o Davidu

    Izraelski arheolozi utvrdili su gdje se nalazio drevni filistejski grad Ziklag koji se pominje u biblijskoj priči o Davidu koga je progonio prvi izraelski kralj Saul. Ziklag je bio pod vlašću filistejskog kralja iz obližnjeg Gata u vrijeme nakon što je drevni “Morski narod” počeo da naseljava taj region u

  • Vjerovati ili ne vjerovati?

    »Onome ko vjeruje ne treba objašnjavati ništa, a onome ko ne vjeruje nije moguće išta objasniti.« Toma Akvinski (1225-1274), filozof, teolog i ljekar. Kada čitate ono što je Niče napisao, suština njegove misli postaje jasnija, ali ne samo to već i dilema koju njegova razmišljanja unose. »Bog je mrtav«. Ono