Za mnoge ljude zadobiti spasenje, znači učiniti nešto, zaraditi Božju naklonost i ljubav. Kada je jedan zakonik prišao Hristu i pitao ga.”Šta mogu učiniti da dobijem život vječni?”, Hristos mu odgovara pričom o milostivom Samarjaninu. Jedna od poznatijih i ljepših priča iz jevanđelja, o čovjeku koji je ležao ranjen pored puta i ko mu je […]

Dalje

Apostol Pavle je osoba koja je napisala najviše novozavjetnih knjiga, osnovala najviše crkava i oduvijek privlači pažnju istinskih istražitelja Biblije. Kada se u jednom trenutku našao pred carem Agripom, okovan lancima, on mu ne govori o hriščanskoj doktrini, nego mu priča svoje lično iskustvo susreta sa Bogom. To je nešto što bi trebalo biti svima […]

Dalje