Hram na brijegu

Hram koji je izgradio Irod Veliki u periodu od 36- 38 godina, nalazio se na brijegu u Jerusalimu. Po biblijskom zakonu, ni jedan kamen nije smio da se obrađuje unutar hrama. Sam ugaoni kamen je težio nekoliko tona. Isus je u jednom trenutku iskoristio ove činjenice da svojim savremenicima pošalje poruku. O kakvoj se poruci […]

Dalje

Dolina Vadi Kelt

Poznata priča o milostivom Samarjaninu koja je zapisana u Lukinom jevanđelju, govori o čovjeku koji je bio ranjen na putu koji vodi od Jerusalima prema Jerihonu. Jevreji tu dolinu nazivaju Vadi Kelt.

Dalje