U našem nastojanju da se povežemo sa Bogom, molitva je kao most. Možda smo nekada imali osjećaj da se molimo, a da naše riječi ostaju u našoj sobi. Kako uspostaviti živi odnos sa Bogom, odnos povjerenja, poslušajmo u predavanju “Kako da se molimo?”. To je peto predavanje iz serije “Smisao nade”.

Dalje

Nada u praksi – dr Laslo Galus

Svako od nas u svom životu nosi određene terete, nekada lakše, nekada teže. Nekada smo suočeni sa nepravdama. Kako u takvom svijetu imati nadu? “Nada u praksi” je četvrto predavanje iz serije “Potraga za smislom”.

Dalje