Njegova riječ u našim srcima

Mnogi su je spaljivali, uništavali, ali ona je preživjela. Najbolji način da je sačuvamo je da stalno razmišljamo o njoj i učimo napamet biblijske tekstove. Možda će doći dan kada je nećemo imati u našim rukama, ali neka bude sačuvana u našim srcima.  

Dalje

Ja sam hleb života

Razlog preseljenja Izrailjaca u Egipat je bila nestašica hrane. Kada ih je Bog izveo iz Egipta, oni su se brinuli o hrani i Bog im šalje anđeoski hleb. U Jovanovom jevanđelju u 6.om poglavlju, čitamo o čudu kada je Isus nahranio mnoštvo ljudi. Poslije te propovijedi mnoštvo odlazi od Hrista, među njima i 70 Njegovih […]

Dalje

U svima nama postoji neka težnja da potražimo bolje mjesto za život. Nije mali broj onih koji su kao djeca, odlučili da napuste svoj dom, možda da bi izbjegli kaznu za nešto što su uradili. Priča o izgubljenom sinu, sinu koji je odlučio da ode je priča koja uliva nadu svima nama. U očevom srcu […]

Dalje

Nekada je Isus izgovarao riječi koje nisu bile ni malo prijatne, kada bi se sreo sa ljudima koji nisu shvatali suštinu religijskog iskustva. Farisejima, zakonicima i legalistima je religija čina bila važnija od suštine. “Spolja čistite zdjelu, a unutra vam je puna grabeži i zlobe.” Šta je važnije spoljašnje forme ili ono što je u […]

Dalje

Mnoštvo ljudi okupljenih u banji Vitezdi, čekaju da se desi čudo. Među bolesnima, hromima, nepokretnim ljudima, nalazi se i čovjek koji je 38 godina bio oduzet. Jednog dana je začuo pitanje: “Hoćeš li da budeš zdrav?”    

Dalje

Princ koji je odbio da bude car

I ako je njegov otac odstupio od Boga i bio zakleti neprijatelj njegovom prijatelju, Jonatan je bio osoba koja je bila primjer Davidu. Bio mu je primjer u hrabrosti i vjernosti Bogu, pokazao mu je šta znači pravo i istinsko prijateljstvo i konačno bio mu je primjer u tome kako se treba odnositi prema neprijateljima. […]

Dalje