Mnoštvo ljudi okupljenih u banji Vitezdi, čekaju da se desi čudo. Među bolesnima, hromima, nepokretnim ljudima, nalazi se i čovjek koji je 38 godina bio oduzet. Jednog dana je začuo pitanje: “Hoćeš li da budeš zdrav?”    

Dalje

Princ koji je odbio da bude car

I ako je njegov otac odstupio od Boga i bio zakleti neprijatelj njegovom prijatelju, Jonatan je bio osoba koja je bila primjer Davidu. Bio mu je primjer u hrabrosti i vjernosti Bogu, pokazao mu je šta znači pravo i istinsko prijateljstvo i konačno bio mu je primjer u tome kako se treba odnositi prema neprijateljima. […]

Dalje

Koja je svrha mog života? Iza svakog života postoji posebna priča, posebno iskustvo. Lično svjedočanstvo ili priča ima moć uticaja, poučavanja, podsticanja na promjene. Koja je tvoja priča i šta ti radiš sa njom?

Dalje