U našem životu imamo puno izbora i raznih opcija. Kada Biblija govori o praštanju tu nemamo izbora. Na Gori Blaženstva Isus nam govori da će nam se oprostiti kao što mi praštamo drugima. Mi često imamo pogrešne stavove šta podrazumijeva oproštenje, pa nam često to otežava i da oprostimo.

Dalje

Biti ili imati

Možda tema o kojoj se danas najčešće govori je novac. 2/3 Isusovih parabola govori o novcu. Čak 3 puta više nego o ljubavi ili 7 puta više nego o molitvi. Najviše tekstova u Besjedi na Gori govore o blagu koje sabiramo. Da li je naše blago na zemlji ili na nebu?

Dalje

Pravo junaštvo

Starozavjetna ličnost o kojoj su snimljeni mnogi filmovi, poznati Samson. Posebno rođenje, odgajanje, snaga koju mu je Bog dao. To ga je činilo posebnim junakom. Čovjek sa posebnom misijom. Kako se dalje odvijao njegov život?  

Dalje

A, što se gnjeviš?

Zašto se gnjevimo? Da li ima gnjeva koji nije tako loš? Isus je na Gori blaženstva rekao : “Svaki koji se gnjevi na brata svojega ni zašto biti kriv sudu” Kako se gnjeviti, a ne griješiti?

Dalje

Farisej 21. vijeka

Pokušajmo da zamislimo sebe da živimo u Jerusalimu prije 2000 godina. U jednoj običnoj šetnji nailazite na čovjeka koji je kleknuo, pružio se na zemlju i počeo da se moli. U povratku, poslije sat vremena, krećete nazad i na vaše veliko iznenađenje vidite da se taj čovjek još uvijek moli. A, onda vidite mnoštvo naroda […]

Dalje