6. Savršeni dizajn ljudskih čula – dr Tomislav Terzin

Kompleksnost čula, sposobnost da možemo da vidimo u boji, da možemo da prepoznajemo različite zvukove, da možemo da osjetimo različite mirise, navodi nas na pitanje kako to sve funkicionoše. Odgovor na ovo pitanje, poslušajmo u šestom predavanju u nizu serije “Savršenstvo inteligentnog dizajna”, dr Tomislava Terzina.        

Dalje

1. Od anđela do majmuna – dr Tomislav Terzin

Od trenutka kada postanemo svjesni sami sebe, pitamo se: Zašto smo rođeni, šta je to život, zašto sam ja ovdje i zašto moram da umrem? Na ta suštinska pitanja, zapravo postoje samo dva odgovora. Kroz izlaganje dr Tomislava Terzina, pokušajmo zajedno doći do odgovora. Ovo je prvo predavanje iz serije

Dalje