Religija čina ili motiva

Nekada je Isus izgovarao riječi koje nisu bile ni malo prijatne, kada bi se sreo sa ljudima koji nisu shvatali suštinu religijskog iskustva. Farisejima, zakonicima i legalistima je religija čina bila važnija od suštine. “Spolja čistite zdjelu, a unutra vam je puna grabeži i zlobe.” Šta je važnije spoljašnje forme

Dalje