Odnos nade: Kako da se molimo? – dr Laslo Galus

U našem nastojanju da se povežemo sa Bogom, molitva je kao most. Možda smo nekada imali osjećaj da se molimo, a da naše riječi ostaju u našoj sobi. Kako uspostaviti živi odnos sa Bogom, odnos povjerenja, poslušajmo u predavanju “Kako da se molimo?”. To je peto predavanje iz serije “Smisao

Dalje