Dr Sang K. Lee – intervju za NTV Montena

Šta  su geni? Da li se mogu mjenjati? Na koji način se mjenjaju? Šta najviše doprinosi njihovoj promjeni? Samo su neka od mnogobrojih pitanja na koje je dr Sang Lee dao odgovor u narednom vudeo prilogu.

Dalje