Adam i Eva

“I stvori Bog čovjeka po obličju svojemu, po obličju Božjem stvori ga; muško i žensko stvori ih.” 1. Mojsijeva 1, 27. Kakav je Božji bio plan kada je stvorio muškarca i ženu i kakav je trebao da bude njihov međusobni odnos i njihov odnos prema Bogu? Da li se nešto

Dalje