Farisej 21. vijeka

Pokušajmo da zamislimo sebe da živimo u Jerusalimu prije 2000 godina. U jednoj običnoj šetnji nailazite na čovjeka koji je kleknuo, pružio se na zemlju i počeo da se moli. U povratku, poslije sat vremena, krećete nazad i na vaše veliko iznenađenje vidite da se taj čovjek još uvijek moli.

Dalje