Biblija i nauka

Čovjek je oduvijek želio da pronikne u mnoge pojave koje se dešavaju u prirodi. Da li Biblija ima odgovore na neka od tih pitanja? U ovom izlaganju ćemo se baviti nekim od čuda u prirodi, čuda u Bibliji sa posebnim osvrtom na čudo vaskrsenja.

 

Comments are closed.