Biti ili imati

Možda tema o kojoj se danas najčešće govori je novac. 2/3 Isusovih parabola govori o novcu. Čak 3 puta više nego o ljubavi ili 7 puta više nego o molitvi. Najviše tekstova u Besjedi na Gori govore o blagu koje sabiramo. Da li je naše blago na zemlji ili na nebu?

Comments are closed.