Ja sam hleb života

Razlog preseljenja Izrailjaca u Egipat je bila nestašica hrane. Kada ih je Bog izveo iz Egipta, oni su se brinuli o hrani i Bog im šalje anđeoski hleb. U Jovanovom jevanđelju u 6.om poglavlju, čitamo o čudu kada je Isus nahranio mnoštvo ljudi. Poslije te propovijedi mnoštvo odlazi od Hrista, među njima i 70 Njegovih učenika. Onda Isus pita dvanaestoricu : “Hoćete li i vi otići?”

Comments are closed.