Kumran

1947.e godine je jedan mladi beduinski pastir je u jednoj pećini pronašao veliku posudu cilindričnog oblika sa svitcima na kojima je bilo ispisano nešto što on nije umio da pročita. Kasnijom analizom ustanovljeno je da su u pitanju starozavjetni spisi.

Comments are closed.