Milostivi Samarjanin – Ivan Novaković

Za mnoge ljude zadobiti spasenje, znači učiniti nešto, zaraditi Božju naklonost i ljubav. Kada je jedan zakonik prišao Hristu i pitao ga.”Šta mogu učiniti da dobijem život vječni?”, Hristos mu odgovara pričom o milostivom Samarjaninu. Jedna od poznatijih i ljepših priča iz jevanđelja, o čovjeku koji je ležao ranjen pored puta i ko mu je pružio pomoć.

Comments are closed.