Molitva koja mijenja

Peti korak u hodanju sa Isusom na Gori blaženstva je molitva. Kada je uspostavljena molitva? Kako u molitvi hodamo sa Bogom? I koja je molitva koja mijenja naš život? Kako se Isus molio?

Comments are closed.