Održana Duhovna akademija

Dana 15. oktobra 2011. godine sa početkom u 11 časova održana je Duhovna akademija u Velikoj dvorani Hrišćanske adventističke crkve u Podgorici.

PROGRAM:

 • Uvodna riječ voditelja: Sekule Sekulić i Zorica Aćimić, Podgorica
 • Pozdravna riječ: Radovan Aćimić, Podgorica
 • Pjesma: Sveti grad Jerusalim , St.Adams – Mihajlo Šljivić, Beograd
 • Zahvalnost Bogu: pastor Igor Bosnić, Beograd
 • Muzička sekvenca:

§ H. Ekle, Largo za violu i klavir

§ G.F.Hendl, Allegro

§ Betoven, Varijacije za violončelo i klavir ( varijacije na temu iz oratorijuma “Juda Makabejac”)

Kompozicije izvode: Svetlana Milošević, klavir; Tomislav Milošević, viola; Đorđe Milošević, violončelo

 • Njegoševo poimanje Boga, pastor Zvezdan Raičević, Niš
 • Pjesma: Slavan i svet si ti, G. F. Hendl – Mihajlo Šljivić, Beograd
 • Recital: Crnogorac svemogućem Bogu – Slobodan Marunović, Podgorica
 • Pjesma: Vjerujem, nepoznati autor – Mihajlo Šljivić, Beograd
 • Protestantizam i adventizam na ovim prostorima
 • Muzička sekvenca:

§ Dragocen si mi Spase

§ Tebi Bože čeznem sada

Kompozicije izvode: Svetlana Milošević, klavir; Tomislav Milošević, viola; Đorđe Milošević, violončelo

 • Duhovna poruka – prof. dr Radiša Antić, London
 • Pjesma: Via Dolorosa – Miško Vulanović, Nikšić
 • Pjesma: U tom silnom mnoštvu – hor Hrišćanske adventističke crkve u Zelenici
 • Zahvalnost Bogu: prof. dr Radiša Antić, London

Comments are closed.