Razdvajanje

Da li ste ikada doživjeli da vam se nešto što vam je dobro poznato dešava kao da se dešava prvi put? Bili ste sigurni da znate sve o nekom mjestu ili nekoj osobi, a onda se desi nešto što vas iznenadi. Krst nam je u okviru hrišćanske teologije izuzetno poznat. Na Golgoti se desilo otkrivenje ljubavi koja je izvan pukog intelektualnog shvatanja, desilo se razdvajanje Oca i Sina. Bog nas voli neizmjernom ljubavlju, koja je bila spremna da umre umjesto nas. Kako možemo da pogledamo u srce ovakvog Boga i budemo samo uobičajeno religiozni? Deseto predavanje “Razdvajanje” iz serije “Otkrivanje Boga”, Taj Gibsona.

Comments are closed.