Comments are off for this post

Bog ima namjeru sa svakom patnjom

“Ljubazni! Ne čudite se vrućini koja vam se događa za kušanje vaše, kao da vam se što novo događa; Nego se radujte što stradate s Hristom, da biste i kad se javi slava Njegova, imali radost i veselje.”  1. Petrova poslanica 4, 12. 13.

Dok je jedne večeri neki gospodin, vrlo utučen zbog svojih ozbiljnih problema, šetao vrtom, ugledao je drvo nara posječeno skoro do debla. Vrlo znatiželjan, upitao je vrtlara zašto je ovo drvo u takvom stanju; dobio je odgovor koji je na njegovo zadovoljstvo objasnio rane njegovog srca koje je krvarilo. “Gospodine,” rekao je vrtlar, “ovo drvo je izraslo s takvom snagom u visinu da na njemu nije raslo ništa osim lišća. Nisam imao izbora pa sam ga okresao na ovaj način; a kad je skoro bilo posječeno, počelo je donositi plodove.”
Naše boli ne niču iz zemlje. Svaku nevolju Bog želi okrenuti u našu korist. Svaki vjetar koji uništi idola, svaki potez providnosti koji oslabi naše čvrste veze sa svijetom, a učvrsti i poveća našu naklonost prema Bogu, jest blagoslov. Kresanje neko vrijeme može biti bolno, ali poslije “donosi miran rod pravde”. Trebamo sa zahvalnošću prihvatati sve ono što će potaknuti svijest, uzdići misli i oplemeniti život. Nerodne grane se sijeku i bacaju u vatru.
Budimo zahvalni što kroz bolno kresanje možemo oživjeti vezu sa živim Tvorcem; jer ako patimo s Hristom, zajedno ćemo s Njim i carevati. Svaka kušnja koja jako crpi našu vjeru i stvara osjećaj kao da nas je Bog napustio, treba nas odvesti bliže k Njemu da možemo odložiti svoj teret pred Hristove noge i iskusiti mir koji nam On u zamjenu daje. … Bog voli i brine se za svoja najslabija stvorenja, i ne možemo Mu nanijeti veću sramotu nego da posumnjamo u Njegovu ljubav prema nama. O, njegujmo tu živu vjeru koja će imati povjerenja u Njega u vrijeme tame i kušanja.

Comments are closed.