Odvoj vrijeme

Naučili smo da spasenje dolazi milošću kroz vjeru. Šta je u stvari vjera? Vjera je povjerenje u Boga. Vjera je povjerenje u neku osobu. Razmislite samo za trenutak kako stičete povjerenje u nekoga na ovome svijetu. Da biste imali povjerenje u nekoga morate imati dvije pojedinosti. Prvo, morate da imate...

Opširnije

Isus otkriva kakav je Bog

Čak su i Isusovi učenici imali pogrešne predstave o Bogu. Pa ipak, željeli su da Ga upoznaju. Možete da čitate o tome u Jevanđelju po Jovanu 14. Filip je upitao: »Zašto nam ne pokažeš Oca? Željeli bismo da Ga vidimo!« Jedan student mi je jednom kazao: »Isus mi se sviđa,...

Opširnije