Biblija na vlastitom jeziku

Unatrag petsto godina prosječan čovjek nije poznavao Bibliju, a nepoznavanje je proisticalo iz činjenice da su svete knjige bile napisane na latinskom, grčkom ili jevrejskom jeziku. Te jezike poznavala je samo nekolicina odabranih školovanih ljudi. U to vrijeme jedan od mojih predaka postao je posrednikom u mijenjanju društva. Čovjek koji...

Opširnije

Obučeni u Hristov karakter

U Bibliji se hrišćanski karakter upoređuje sa svadbenom haljinom načinjenom od čiste, bijele svile. U Otkrivenju 19,8. čitamo o čistom, neokaljanom karakteru koji treba da imaju Hristovi sledbenici: „I dano joj bi da se obuče u svilu čistu i bijelu: jer je svila pravda svetih.“ Ova čista svila nazvana „pravda...

Opširnije

Karakteristika savršenstva – skrušenost

Skrušenost je glad za milošću, želja za savjetom i čežnja za ljubavlju. Ona traži oproštaj, a ne pohvale, očišćenje, a ne odlikovanje. Skrušenost znači nezadovoljstvo sa sobom, a zadovoljstvo sa Bogom, odricanje od sopstvenog autoriteta, a priznanje Božje premoći. Ona je karakteristika prave veličine. Skrušeno srce vidi svoje grijehe, a...

Opširnije

Načelo ozbiljnosti

Ozbiljnost je brižljivo čuvanje svoga srca od nesvetih misli i grešnih strasti, odbacivanje svega što naša savjest osuđuje. Ozbiljnost znači i stalnost u molitvi duše čije su misli neprestano upravljene gore, a osjećanja usredsređena na Boga. Ozbiljnost je trajno razmišljanje o Božjoj veličini, o njegovoj milosti i plemenitosti sve dotle...

Opširnije

Korak po korak

Biblija je moćno oruđe za preobražaj karaktera, promjenu ljudske prirode, obnovu misli i osjećanja prema slici Božjeg karaktera, u licu čovjeka Isusa Hrista. Prepušten sebi ili sebi sličnima, čovjek ne može da promijeni svoje navike kao što leopard ne može da promijeni svoje šareno krzno. Čovjek ne može sam sebe...

Opširnije

Štedljivost, a ne tvrdičluk

Štedljivost znači pravilnu upotrebu novca njegovim korišćenjem, a ne tvrdičenjem. Ona se razlikuje od tvrdičluka s jedne strane i rasipništva s druge strane. Hrišćanska definicija štedljivosti nalazi se u Hristovim riječima: „Skupite komade što pretekoše da ništa ne propadne.“ Jovan 6,12. Mnogi mrze štednju smatrajući je cicijaštvom i tesnogrudošću, ali...

Opširnije

Vjeran u malome

Vjernost kao osobina hrišćanskog karaktera znači izvršavanje i najmanjih dužnosti bez obzira na lične sklonosti i zadovoljstva. Takva vjernost znači čvrsto i odlučno držanje principa pred cijelim svijetom; ona se izražava postojanošću u odavanju časti i poštovanja Božjem Zakonu i izvršavanju Božjih namjera i planova. Biti vjeran hrišćanskim principima znači...

Opširnije