“Bez mene ne možete činiti ništa”

Neki se boje religije u kojoj ne treba činiti ništa. Međutim, riječi u Jovanu 15,5. potekle su pravo sa Isusovih usana. Zapazimo ih sa malo drugačijim naglašavanjem prve rečenice: »Ja sam čokot a vi loze.« Ja sam čokot. Vi niste čokot. Vi ste loze. I »bez mene ne možete činiti

Dalje

Istina o Bogu

Žena je polako podizala pogled prema zelenilu lišća, sve više i više, sve dok im se konačno oči nisu srele, oči prve žene i prve zmije, blistave vretenaste zmije koja je tog ranog jutra bila posrednik palom anđelu buntovniku. Eva i Lucifer kraj drveta u vrtu koji je nosio ime

Dalje

Mogu li mrtvi govoriti?

Da li ste vi automobil ili računar? „To je smiješno”, kažete. „Nisam ni jedno ni drugo. Ja sam ljudsko biće.” Istina, ali hajde da ipak dalje slijedimo to pitanje. Automobili i računari imaju nešto zajedničko sa nama ljudima: potrebna nam je inteligencija da bismo pravilno funkcionisali. Ipak, automobili nemaju sopstvenu

Dalje

Odvoj vrijeme

Naučili smo da spasenje dolazi milošću kroz vjeru. Šta je u stvari vjera? Vjera je povjerenje u Boga. Vjera je povjerenje u neku osobu. Razmislite samo za trenutak kako stičete povjerenje u nekoga na ovome svijetu. Da biste imali povjerenje u nekoga morate imati dvije pojedinosti. Prvo, morate da imate

Dalje

Isus otkriva kakav je Bog

Čak su i Isusovi učenici imali pogrešne predstave o Bogu. Pa ipak, željeli su da Ga upoznaju. Možete da čitate o tome u Jevanđelju po Jovanu 14. Filip je upitao: »Zašto nam ne pokažeš Oca? Željeli bismo da Ga vidimo!« Jedan student mi je jednom kazao: »Isus mi se sviđa,

Dalje