Priroda “Uradi sam”

Čovjek je skoro beznadežna žrtva zamke „uradi sam“. Uradi sam je veliki natpis na ljudskoj prirodi sa kojom se rađamo. Drugi natpisi su usredsređenost na sebe i samodovoljnost. Dok smo još mali, taj sistem je ugrađen u nas. Sjećam se kad sam čistio garažu, kako je moj trogodišnji sinčić ušao

Dalje

Očuvanje pozitivnog stava

Događaj: Maraton 2010. godine u Honolulu. Televizijske kamere i reporteri spremno čekaju da zabilježe dugoočekivani trenutak obaranja svetskog rekorda. Riječ je o izuzetnoj sportistkinji Gledis Baril. Bilo je onih koji su pratili njenu trku od početka, a ostali koji su čekali kod cilja upravo su je ugledali. Njeni navijači se

Dalje

Kako možeš iskusiti silu vjere?

U proteklih 25 godina naučnici su detaljno ispitivali vezu između vjere i religijskog uvjerenja. Vjera stvara pozitivnu promjenu u našem fizičkom, mentalnom i emocionalnom zdravlju. Iako istraživanje još uvijek traje i nemamo sve odgovore, ipak znamo da je vjera veoma bitna. Poznati univerziteti, državne naučne institucije u oblasti javnog zdravlja

Dalje

Snažni Galilejac- u čemu je ležala njegova snaga?

Isus uđe u Hram i izagna sve koji su prodavali i kupovali u Hramu. Mjenjačima isprevrta stolove i prodavačima golubova klupe. Kaže im: „Pisano je: Dom će se moj zvati Dom molitve, a vi od njega činite pećinu razbojničku.“ (Matej 21, 12-13) I nasta opšte zaprepaštenje te se među sobom

Dalje

Izraelski arheolozi pronašli drevni grad iz biblijske priče o Davidu

Izraelski arheolozi utvrdili su gdje se nalazio drevni filistejski grad Ziklag koji se pominje u biblijskoj priči o Davidu koga je progonio prvi izraelski kralj Saul. Ziklag je bio pod vlašću filistejskog kralja iz obližnjeg Gata u vrijeme nakon što je drevni “Morski narod” počeo da naseljava taj region u

Dalje

Vjerovati ili ne vjerovati?

»Onome ko vjeruje ne treba objašnjavati ništa, a onome ko ne vjeruje nije moguće išta objasniti.« Toma Akvinski (1225-1274), filozof, teolog i ljekar. Kada čitate ono što je Niče napisao, suština njegove misli postaje jasnija, ali ne samo to već i dilema koju njegova razmišljanja unose. »Bog je mrtav«. Ono

Dalje

Vjera u krizi

„I oni govorahu jedan drugome; ne goraše li naše srce u nama kad nam govoraše putem i kad nam kazivaše pismo?“ (Luka 24,32) Putem prema Emausu jednom su išla dva čovjeka, koja nisu vjerovala. Vjera im je bila uzdrmana. Osjećali su se jadno. Razgovarali su sa Strancem koji je išao

Dalje

Čudesna otkrića u Egiptu

Napoleonov pohod na Egipat s vojnog je gledišta bio neuspješan. Ipak, Napoleon je poveo sa sobom 120 naučnika raznih profila koji su istraživali stara mjesta i skupljali arheološki važne predmete. Dok se radilo na iskopu kod grada Rosettea, pod rukovodstvom časnika Boucharda, pronađen je komad crnog bazalta dug 1,2 metra

Dalje