Isus otkriva kakav je Bog

Čak su i Isusovi učenici imali pogrešne predstave o Bogu. Pa ipak, željeli su da Ga upoznaju. Možete da čitate o tome u Jevanđelju po Jovanu 14. Filip je upitao: »Zašto nam ne pokažeš Oca? Željeli bismo da Ga vidimo!« Jedan student mi je jednom kazao: »Isus mi se sviđa,

Dalje

Razočarenje – ohrabrenje

Jeste li kad bili razočarani? Ko vas je razočarao? Jesu li to bili vaši prijatelji, rođaci, političari, vaša porodica, susjedi, sveštenik, crkva? Je li vas Bog razočarao? Osjećaj razočaranja je nešto što nas sve povezuje. Postoji više stepena razočaranosti: Razočaranost u druge: To je najčešća razočaranost jer mi nevolje obično

Dalje

Bog ima namjeru sa svakom patnjom

“Ljubazni! Ne čudite se vrućini koja vam se događa za kušanje vaše, kao da vam se što novo događa; Nego se radujte što stradate s Hristom, da biste i kad se javi slava Njegova, imali radost i veselje.”  1. Petrova poslanica 4, 12. 13. Dok je jedne večeri neki gospodin,

Dalje

Postaviti stražu na vrata usta svojih

“Postavi, Gospode, stražu kod jezika mog, čuvaj vrata usta mojih” Psalam 141, 3. Kad je riječ o načinu izražavanja, možda je jedna od najvećih pogrešaka koju čine i stari i mladi, spremnost na olako prelaženje preko nepromišljenog i nestrpljivog načina govora. Smatraju kako je izvinjenje samo po sebi dovoljno: “Nisam

Dalje

Pronađi Boga u molitvi

“Tada ćete me zazivati, dolaziti k meni, moliti mi se i ja ću vas uslišiti. Tražit ćete me i naći  ćete me kad Me potražite svim srcem svojim.” (Jeremija 29,12,13) Postoje dvije vrste molitve — formalna molitva i molitva vjere. Ponavljanje uobičajenih fraza kad srce ne osjeća potrebu za Bogom

Dalje

Dan kad sam odlučio da ne mrzim

Kada se u maju 1945. godine završio rat u Evropi, 123. evakuacijska jedinica s okupacijskim trupama ušla je u Njemačku. Moja je grupa bila upućena u koncentracioni logor blizu Vupertala. Bili smo zaduženi za medicinsku pomoć nedavno oslobođenim zatvorenicima, od kojih su mnogi bili Jevreji iz Holandije, Francuske i istočne

Dalje

Sloboda kroz ropstvo

U starim danima američke istorije, dok je još bilo robova i robovlasnika , pored rijeke Misisipi nalazila se velika pijaca robova. U blizini  je stajao Abraham Linkoln i kad je vidio , za vrijeme licitacije, bol i rane razdvajanja porodica onih koji su prodavani, podigao je pesnicu i rekao: „

Dalje

Bože, baš sam dobar!

„I gle, neko pristupivši reče mu : Učitelju blagi! Kakvo ću dobro da učinim da imam život vječni?“ (Matej 19,16) Evo pristalice bihejviorističke škole (čovjeka usredsređenog na ponašanje). Imao je i veliko društvo. U Jovanu, šestom poglavlju, čitamo da je cijela grupa došla i rekla : „Šta ćemo činiti da

Dalje