Hrist i kriza

Ponekad se čini kako bez obzira kamo pogledali vidimo krizu! U takvim se vremenima treba hrabriti sjećanjem kako se Božji narod i ranije često nalazio u kritičnim situacijama. Biblija bilježi mnoge teške okolnosti u kojima se u prošlosti našao Božji narod. A što je najbolje od svega, Biblija bilježi značajne

Dalje

Predviđa li Biblija klimatske promjene?

Predviđa li Biblija klimatske promjene? Govori li Biblija o klimatskim promjenama? To je važno pitanje. Ako Biblija – naš najpouzdaniji izvor mudrosti i vodstva – govori o klimatskim promjenama, to bi moglo osvijetliti inače vrlo nejasnu raspravu. Dobijanje pouzdanih smjernica imalo bi značajne posljedice. Međutim, prije no što pogledamo što

Dalje

Velika subota

U događajima koji su se desili pred veliku subotu jedna od glavnih ličnosti je bio Josif iz Arimateje. On je bio ugledni i bogati čovjek, (dokaz da Isusa nije slijedila samo sirotinja), koji je za Isusova života slušao o Isusu, ali nije imao hrabrosti da ga otvoreno podrži. Zajedno sa

Dalje

Veliki petak

Većina hrišćana zna da je Vaskrs u stvari najveći hrišćanski praznik, iako veću medijsku pažnju privlači Božić, praznik Isusovog rođenja. Možda je to zato što nedovoljno obraćamo pažnju na novozavjetne tekstove koji o tome govori. Pogledajmo događaje vezane za ovaj hrišćanski praznik iz perspektive jevanđelja po Luci, koji ih je

Dalje

“Bez mene ne možete činiti ništa”

Neki se boje religije u kojoj ne treba činiti ništa. Međutim, riječi u Jovanu 15,5. potekle su pravo sa Isusovih usana. Zapazimo ih sa malo drugačijim naglašavanjem prve rečenice: »Ja sam čokot a vi loze.« Ja sam čokot. Vi niste čokot. Vi ste loze. I »bez mene ne možete činiti

Dalje

Istina o Bogu

Žena je polako podizala pogled prema zelenilu lišća, sve više i više, sve dok im se konačno oči nisu srele, oči prve žene i prve zmije, blistave vretenaste zmije koja je tog ranog jutra bila posrednik palom anđelu buntovniku. Eva i Lucifer kraj drveta u vrtu koji je nosio ime

Dalje

Mogu li mrtvi govoriti?

Da li ste vi automobil ili računar? „To je smiješno”, kažete. „Nisam ni jedno ni drugo. Ja sam ljudsko biće.” Istina, ali hajde da ipak dalje slijedimo to pitanje. Automobili i računari imaju nešto zajedničko sa nama ljudima: potrebna nam je inteligencija da bismo pravilno funkcionisali. Ipak, automobili nemaju sopstvenu

Dalje