Karakteristika savršenstva – skrušenost

Skrušenost je glad za milošću, želja za savjetom i čežnja za ljubavlju. Ona traži oproštaj, a ne pohvale, očišćenje, a ne odlikovanje. Skrušenost znači nezadovoljstvo sa sobom, a zadovoljstvo sa Bogom, odricanje od sopstvenog autoriteta, a priznanje Božje premoći. Ona je karakteristika prave veličine. Skrušeno srce vidi svoje grijehe, a

Dalje

Načelo ozbiljnosti

Ozbiljnost je brižljivo čuvanje svoga srca od nesvetih misli i grešnih strasti, odbacivanje svega što naša savjest osuđuje. Ozbiljnost znači i stalnost u molitvi duše čije su misli neprestano upravljene gore, a osjećanja usredsređena na Boga. Ozbiljnost je trajno razmišljanje o Božjoj veličini, o njegovoj milosti i plemenitosti sve dotle

Dalje

Korak po korak

Biblija je moćno oruđe za preobražaj karaktera, promjenu ljudske prirode, obnovu misli i osjećanja prema slici Božjeg karaktera, u licu čovjeka Isusa Hrista. Prepušten sebi ili sebi sličnima, čovjek ne može da promijeni svoje navike kao što leopard ne može da promijeni svoje šareno krzno. Čovjek ne može sam sebe

Dalje

Štedljivost, a ne tvrdičluk

Štedljivost znači pravilnu upotrebu novca njegovim korišćenjem, a ne tvrdičenjem. Ona se razlikuje od tvrdičluka s jedne strane i rasipništva s druge strane. Hrišćanska definicija štedljivosti nalazi se u Hristovim riječima: “Skupite komade što pretekoše da ništa ne propadne.” Jovan 6,12. Mnogi mrze štednju smatrajući je cicijaštvom i tesnogrudošću, ali

Dalje

Vjeran u malome

Vjernost kao osobina hrišćanskog karaktera znači izvršavanje i najmanjih dužnosti bez obzira na lične sklonosti i zadovoljstva. Takva vjernost znači čvrsto i odlučno držanje principa pred cijelim svijetom; ona se izražava postojanošću u odavanju časti i poštovanja Božjem Zakonu i izvršavanju Božjih namjera i planova. Biti vjeran hrišćanskim principima znači

Dalje

Čestiti Varnava

Čestitost je cjelovitost karaktera, neokrnjena čistota duše, puna bezazlenosti, i dobrota u riječima i djelima. “A mene cijela sačuvaj!”, molio se psalmista David, “i daj mi da stojim pred licem Tvojim dovijeka.” Psalam 41,12. Čestitost je svijest o svojoj odgovornosti i dalekosežnosti uticaja u odbrani istine, ona znači čvrstinu u

Dalje

Veličanstvena strpljivost

Strpljenje je izlazak iz okvira svoga ličnog “ja”, krotost u nevolji, hrabrost u patnji, vedrina u žalosti, mirnoća i pribranost čak i onda kad se pogled susretne s pretnjom smrti. Strpljivost čini djelo koje ni jedna druga vrlina ne može; strpljivo srce može da učini ono što ni jedno drugo

Dalje

Djevojka čistoga srca

Svetost srca i čistota života bio je veliki predmet Hristovog učenja. Bez svetosti ljudsko srce je sebično, grešno i opako. Svetost vodi onoga koji je posjeduje da bude plodonosan i obilan u dobrim djelima. Odsustvo svetosti srca vodi zavisti, mržnji, ljubomori, sumnjičenju i svakom drugom zlu. Čistota je sloboda od

Dalje