Comments are off for this post

Isus otkriva kakav je Bog

Čak su i Isusovi učenici imali pogrešne predstave o Bogu. Pa ipak, željeli su da Ga upoznaju. Možete da čitate o tome u Jevanđelju po Jovanu 14. Filip je upitao: »Zašto nam ne pokažeš Oca? Željeli bismo da Ga vidimo!«

Jedan student mi je jednom kazao: »Isus mi se sviđa, ali Bog ne.«

»Zašto?«

»Zato što je Isus dobar, a Bog je strog i pun gnjeva.«

Da li je ovo prava slika? Je li Isus onaj koji voli, a Bog onaj koji je strog, oštar i ne prašta?

Kako je Isus odgovorio na Filipovu molbu da vidi Boga? Rekao je: »Sve ovo vrijeme sam sa vama i ti me još ne poznaješ? Ako si vidio mene, vidio si Oca. Ja sam u Ocu i On je u meni. Riječi i djela koja ja činim riječi su i djela mog Oca, jer On živi u meni.« Isusov zadatak bio je da dođe na svijet koji je imao potpuno pogrešnu predstavu o Bogu i pokaže ljudima kakav je u stvari Otac, kakav je oduvijek bio i kakav će uvijek biti. Najbolji način za upoznavanje Boga jeste upoznavanje Isusa. Isusov život i smrt pružaju nam najjasniju sliku koju možemo pronaći o tome kakav je Bog. On je rekao: »Kad biste mene znali, znali biste i Oca mojega«. (vidi: Jovan 14,7)

Odlomak iz knjige “Upoznajmo Boga”, Morisa Vendena

Comments are closed.