Comments are off for this post

Kako mogu znati da li sam nanovorođen?

Često se postavlja pitanje: »Kako mogu znati da li sam nanovo rođen?« Evo sedam tačaka koje nam mogu pomoći da odgovorimo na ovo pitanje.

1.Za čovjeka koji je nanovo rođen Isus je središte i žiža njegovog života. 1. Jovanova 5,12: »Ko ima sina Božjega ima život; ko nema sina Božjega nema života.« Šta to znači imati Sina? Možemo se pitati i šta znači imati prijatelja, ili imati muža ili ženu? To naprosto znači imati zajednicu sa tom osobom. Ljudi u prvoj hrišćanskoj crkvi, koji su doživjeli ličnu zajednicu sa Božjim Sinom, nisu mogli da ćute o tome. Voljeli su da razmišljaju o Isusu, da govore o Njemu. I na kraju su ljudi kazali: »Nazovimo ih hrišćanima, jer govore samo o Hristu.«

2.Čovjek koji je nanovo rođen duboko je zainteresovan za proučavanje Biblije. U 1. Petrovoj poslanici 2,2. apostol opisuje tu pojavu kao glad za »razumnim i pravim mlijekom«. Proučavanje Biblije biće veoma značajno za obraćenog hrišćanina.

3.Čovjek koji je nanovo rođen će svoj molitveni život smatrati značajnim. Možda će smatrati da se ne moli na najbolji i najuspješniji način, ali za njega će razgovor sa Bogom biti veoma važan kao vitalni dio zajednice i poznavanja Boga. (vidi Jovan 17,3)

4.Čovjek koji je nanovo rođen će težiti za svakodnevnim iskustvom sa Hristom. Luka 9,23: »Ko hoće da ide za mnom neka se odreče sebe i uzme krst svoj i ide za mnom.«

5.Čovjek koji je nanovo rođen će priznati da je grešnik. On se nikad neće hvalisati da više nije grešnik. Pavle, jedan od najvećih hrišćana koji su ikad živjeli, kazao je: »… Isus dođe na svijet da spase grešnike, od kojih sam prvi ja.« (vidi 1. Timotiju 1,15) Da li je to značilo da je Pavle sve vrijeme griješio? Ne, jer je bezbroj puta govorio o tome da je pobjednik kroz Hrista. (Rimljanima 8,37) Međutim, govorio je o činjenici da smo u stanju odvojenosti od Boga grešni po prirodi i da jedino milošću Božjom možemo da iskusimo nešto drugo. Zahvalan sam što je moguće biti spaseni grešnik. Ali, važno je i shvatiti da ćemo ostati grešni po prirodi sve dok Isus ponovo ne dođe. (vidi: 1. Jovanova 1,8)

6.Jedan od prvih znakova da smo novorođeni je unutrašnji mir. Rimljanima 5,1: »Opravdavši se dakle vjerom, imamo mir s Bogom.« Moguće je doživljavati sve moguće spoljašnje borbe, nevolje i nemire, a ipak imati unutrašnji mir. Jeste li to već otkrili? Taj unutrašnji mir je jedan od prvih rodova Duha — ljubav, radost, mir.

7.I konačno, čovjek koji je nanovo rođen osjećaće želju da kaže nekom drugom kakvog je divnog prijatelja našao u Isusu. Isus je kazao opsjednutome koga je iscijelio da pođe kući i kaže svojim prijateljima kakvu mu je veliku stvar Gospod učinio. (Marko 5,19)

Odlomak iz knjige “Upoznajmo Boga”, Morisa Vendena

Comments are closed.