Ime Adventisti sedmog dana (Naziv Hrišćanska adventistička crkva je naziv pod kojim je Crkva registrovana u državi) uključuje suštinska vjerovanja nas kao Crkve. „Adventisti“ odslikava naše snažno ubjeđenje u blizinu Hristovog drugog dolaska. „Sedmog dana“ ukazuje na biblijsku Subotu koja je od Stvaranja uvijek bila sedmi dan sedmice odnosno dan od odmora.