Misija Hrišćanske adventističke crkve je da propovjeda svim ljudima vječno jevanđelje u kontekstu Tri anđeoske vijesti Otkrivenja 14:6-12, vodeći ih da prihvate Hrista kao svog ličnog Spasitelja i da se pridruže Njegovoj crkvi pripremajući se za Njegov skori povratak.

  • Naš metod

Mi obavljamo ovu misiju pod vođstvom Svetog Duha kroz:

1. Propovjedanje

Prihvatanjem Hristovog naloga (Matej 28:18-20), mi proglašavamo svijetu poruku Boga ljubavi, najpotpunije otkrivenu u službi pomirenja i smrti očišćenja Njegovog Sina Isusa Hrista. Prepoznajući Bibliju kao Božje otkrivenje Njegove volje, mi iznosimo njenu punu poruku, uključujući drugi Hristov dolazak i neprekidni autoritet Njegovih Deset zapovjesti.

2. Poučavanje

Shvatajući da je razvoj uma i karaktera suštinski važan za Božji plan otkupljenja, mi promovišemo rast u zrelom razumijevanju i odnosu sa Bogom, Njegovom riječju i stvorenim univerzumom.

3. Iscjeljivanje

Afirmišući biblijski naglasak na dobrobiti čovjeka kao cjeline, mi smatramo očuvanje zdravlja i liječenje bolesnih prioritetom i kroz našu službu siromašnima i ugnjetavanima, sarađujemo sa Stvoriteljem u Njegovom saosjećajnom djelu obnovljenja.

  • Naša vizija

U skladu sa proročanstvima Svetog pisma, mi kao vrhunac Božjeg plana vidimo obnovu svega stvorenog do potpunog sklada sa Njegovom voljom i pravednošću.