Comments are off for this post

Odvoj vrijeme

Naučili smo da spasenje dolazi milošću kroz vjeru. Šta je u stvari vjera? Vjera je povjerenje u Boga. Vjera je povjerenje u neku osobu. Razmislite samo za trenutak kako stičete povjerenje u nekoga na ovome svijetu. Da biste imali povjerenje u nekoga morate imati dvije pojedinosti. Prvo, morate da imate nekoga ko je dostojan povjerenja. I drugo, morate sa njim da se upoznate. I zatim ćete u njega spontano imati povjerenje. S druge strane, ako postoji neko ko nije dostojan povjerenja, i vi ga upoznate, sasvim spontano nećete imati povjerenja u njega!

Osnovna postavka hrišćanskog Jevanđelja je da je Bog apsolutno dostojan povjerenja. Prema tome sve što treba da uradite da biste stekli povjerenje u Njega jeste da Ga upoznate. A kako ćete Ga upoznati? Na koji način upoznajete bilo koju drugu osobu? Da biste nekoga upoznali, morate da održavate vezu s njime. A da biste održavali vezu sa nekim morate da odvojite vrijeme. Odvajanje vremena za održavanje zajedništa s Njime jeste ono što donosi povjerenje. Tako, ako želimo da se »borimo u dobroj borbi vjere«, (1. Timotiju 6,12) trudićemo se da se lično upoznamo sa Onim ko je dostojan povjerenja. Nije moguće napredovati u sve boljem zajedništvu sa nekim, ako se ne odvaja vrijeme za održavanje tog zajedništva.

Vrijeme. Želeo bih da vam ukažem na to da je ovo pojedinost ka kojoj mora da bude usmjeren sav promišljeni napor u hrišćanskom životu. Sav. Ne trošim ja dio vremena i napora na pokušaje da budem dobar a drugi dio na zajedništvo sa Bogom. Sav svoj namjerni napor ulažem u to da provodim vrijeme sa Bogom, a putem iskustva vjere i zavisnosti od Njega On obavlja djelo spasenja u meni.

Koliko vremena? Sigurno da čitanje biblijskog teksta određenog za taj dan sa rukom na kvaki vrata neće biti dovoljno. Iz Isusovog upoređenja između našeg fizičkog uzimanja hrane i duhovnog uzimanja hrane možemo da vidimo koliko je važno da provodimo bar onoliko vremena hraneći se duhovno koliko vremena provodimo hraneći se fizički. A taj sat ili pola sata sa Bogom i razmišljanja o Njemu je najvažnije vrijeme našeg dana. »O, ja nemam toliko vremena«, reći ćete. Ako nemam vremena za Boga, nemam vremena ni za sam život. Da li vjerujete u to? Poznato je kako je televizija dokazala američkoj javnosti da vrijeme nikada nije problem. Na savremeni način ponovo se potvrdila stara izreka da imate vremena za ono što stvarno smatrate važnim. Zato odvojite vrijeme za upoznavanje Boga!

Izvor: Odlomak iz knjige “Upoznajmo Boga”, Morisa Vendena

Comments are closed.