Priroda „Uradi sam“

Čovjek je skoro beznadežna žrtva zamke „uradi sam“. Uradi sam je veliki natpis na ljudskoj prirodi sa kojom se rađamo. Drugi natpisi su usredsređenost na sebe i samodovoljnost. Dok smo još mali, taj sistem je ugrađen u nas. Sjećam se kad sam čistio garažu, kako je moj trogodišnji sinčić ušao sa željom da mi pomogne. Počeo je nešto da radi i to je činio pogrešno. Nisam želio da to bude smešteno na određeno mjesto, pa sam uzeo ono što je on dovukao sa mjesta na kome se nalazilo i vratio ga nazad. Pokušao sam dakle da ga ispravim. Šta je on na to rekao: „Hoću sam, tata. Hoću sam!“ Ko ga je to naučio? Dobro, možda sam ja pomogao. Možda je i majka pomogla. Međutim on je rođen sa tim u svojoj unutrašnjosti.

Jedno od najtežih objašnjenja koja morate dati tinejdžeru koji napušta gnijezdo i osjeća u cijeloj dužini svoja krila, jeste da je zavisna osoba i da mora da zavisi od Boga. Kako jedna osoba može da zadovolji svoju želju za nezavisnošću i samodovoljnošću i još uvijek bude zavisna od Boga? Na tom mjestu ulazimo u veoma složenu situaciju. To je nedoumica koja spasenje čini teškim. To nije nedoumica djeteta ili mladića. To je dilema svakoga od nas. To je čovjekova priroda. Zato što smo rođeni sa naslijeđenom prirodom „uradi sam“ i zato što zaključujemo da nam je teško da pokorimo svoju nezavisnost, nalazimo da je u religiji osoba obično zavisna od onog što je u stanju da učini da bi zaslužila svoje spasenje. To je osnovna nit svih mnogobožačkih religija.

Mi vrlo lako postajemo žrtva djela ili spoljnog ponašanja kao nade za spasenje. Ali Efescima 2,8. i 9. stih kažu nam da smo spaseni blagodaću kroz vjeru, i da to nije od nas. Blagodat nije od nas; ni vjera nije od nas. Rimljanima 12,3. kaže da je vjera dar dat svakoj osobi. A Bog nam je dao svoju Riječ od koje vjera raste. I tako, vjera je dar, blagodat je dar. Moramo priznati, ako prihvatamo Božju riječ, da ne možemo gledati na sebe u bilo kakvoj nadi za spasenje. Možemo samo prihvatiti Njegove darove.

„Jer ste blagodaću spaseni kroz vjeru; i to nije od vas, dar je Božji.“ (Efescima 2,8)

Odlomak iz knjige „Djelotvorna vjera“, Morisa Vendena