Biblija i nauka

Čovjek je oduvijek želio da pronikne u mnoge pojave koje se dešavaju u prirodi. Da li Biblija ima odgovore na neka od tih pitanja? U ovom izlaganju ćemo se baviti nekim od čuda u prirodi, čuda u Bibliji sa posebnim osvrtom na čudo vaskrsenja.  

Opširnije

Kain i Avelj

Da li ima nekog ko nije čuo za priču o Kainu i Avelju, Adamovim sinovima? Šta je bio razlog Kainove mržnje prema bratu i bratoubistvu?

Opširnije

Adam i Eva

„I stvori Bog čovjeka po obličju svojemu, po obličju Božjem stvori ga; muško i žensko stvori ih.“ 1. Mojsijeva 1, 27. Kakav je Božji bio plan kada je stvorio muškarca i ženu i kakav je trebao da bude njihov međusobni odnos i njihov odnos prema Bogu? Da li se nešto promijenilo od tog plana, poslije […]

Opširnije