Put Hristu

Ova knjiga usmjerava na Isusa kao na Jedinog koji može da zadovolji potrebe ljudskog bića, a korake onog koji sumnja i koji se spotiče uputi na „put mira“.

 Autor: Elen G. Vajt
besplatan elektronski primjerak Put Hristu


Velika Borba

Svijet u kojem živimo postoji i djeluje u vremenu koje je opterećeno i rastrzano krizama različitih karaktera i intenziteta.

Autor: Elen G. Vajt
besplatan  elektronski  primjerak Velika borba                                                          


 

Čežnja vekova

»Čežnja vekova« je poklon svakoj osobi koja voli dobru knjigu. Ova knjiga zaslužuje značajno mjesto među mnogima koje su do sada napisane, jer kao rijetko koja opisuje požrtvovanost, ljubav, pravdu i mudrost koju je svijet mogao da vidi u životu i riječima Isusa Hrista.

 Autor: Elen G. Vajt
besplatan elektronski primjerak Čežnja vekova