SUBOTA

Subotna škola
9:30 h
Propovijed
11:00h

PETAK

Propovijed
19:00h