Comments are off for this post

Sloboda kroz ropstvo

U starim danima američke istorije, dok je još bilo robova i robovlasnika , pored rijeke Misisipi nalazila se velika pijaca robova. U blizini  je stajao Abraham Linkoln i kad je vidio , za vrijeme licitacije, bol i rane razdvajanja porodica onih koji su prodavani, podigao je pesnicu i rekao: „ Ako ikada budem  imao priliku da udarim po ovome , udariću svom snagom !“
On je to učinio i stavio potpis ijnekoliko godina , tom istom rukom , na Proglas oslobođenja .

Jednom prilikom , prije ovog Proglasa , na licitaciji trebalo je da bude prodat rob po imenu Džo. Bio je star, preživio je mnogo i počeo je da mrmlja kao za sebe: „ Neću da radim !“ Oni koji su se nadmetali čuli su ga, pa je ostalo malo onih koji su za roba neradnika ostali da licitiraju.

Međutim, jedan čovjek je produžio i platio dobru sumu novca za njega. Odveo je Džoa do kočije i oni su se povezli iz grada putem prema plantažama. Tamo je, pored jezerceta, stajala kućica. Bila je okružena cvijećem, popločanim dvorištem i imala je čiste zavjese na prozorima.

Novi gospodar je Džou kazao: „ Ovo je tvoj novi dom, Džo!“ Džo je teško mogao da povjeruje , a onda se sjetio i rekao: „ Neću da radim !“
Gospodar je odvratio: „ Ne moraš da radiš Džo, jer sam te ja kupio da bih te oslobodio.“
Uvijek mi se sviđao taj dio , ali to nije i kraj ovog događaja. Stari Džo je pao pred gospodareve noge i rekao: „ Gospodaru , služiću Vam do kraja života!“
Vidim još jednu prodaju robova. Vidim ljude koji znaju šta znače bol, suze i rastanci. Jednoga dana neko iz Daljnje zemlje gleda dolje ka
njima i kaže: „ Ako budem mogao da udarim po ovome , udariću svom svojom snagom !“ I to je uradio.
Potpisao je Proglas našeg oslobođenja svojom krvlju . Otkupio nas je da nas oslobodi.
 Međutim, mi gledamo prema njemu i kažemo: „ Nećemo da radimo jer ne možemo “ A On kaže: „ Ne moraš da radiš . Ja sam te otkupio
da te oslobodim .“
Kada to shvatiš, padaš na koljena pred Njegove noge i govoriš: „ Gospodaru , služiću Ti do kraja života .“
A zatim otkrivaš da postignuća koje ranije nisi mogao da ostvariš, sada možeš , jer Isus živi svoj život u tebi . Shvatam da On ima kuća pored jezera koje izgleda kao stakleno more. Sve je popločano, i u cvijeću , a ima i cvijeća koje još nisam vidio. On to sprema za mene
i tebe.
„Znajući da se propadljivim srebrom i zlatom ne iskupiste iz sujetnoga svojeg življenja … nego skupocenom krvlju Hrista Isusa…“
(1. Petrova 1,18,19)
Odlomak iz knjige “Djelotvorna vjera”, Morisa Vendena

Comments are closed.