Nakon velikih evangelizacija na Haitiju hiljade ljudi pridružuju se crkvi

Zajednički rad pastora, vjernika i gostujućih govornika donosi čudesne rezultate. Hrišćanska adventistička crkva dobrodošlicom je prihvatila hiljadee novih vjernika tokom velikog slavlja krštenja održanog u Port-au-Princeu, na Haitiju, 7. aprila 2018. Više od 15.000 osoba okupilo se na bogosluženje, svjedočenje i slavljenje na završetku velike evangelizacije održane na više mjesta...

Opširnije