Snažni Galilejac- u čemu je ležala njegova snaga?

Isus uđe u Hram i izagna sve koji su prodavali i kupovali u Hramu. Mjenjačima isprevrta stolove i prodavačima golubova klupe. Kaže im: „Pisano je: Dom će se moj zvati Dom molitve, a vi od njega činite pećinu razbojničku.“ (Matej 21, 12-13) I nasta opšte zaprepaštenje te se među sobom...

Opširnije