Vjerovati ili ne vjerovati?

»Onome ko vjeruje ne treba objašnjavati ništa, a onome ko ne vjeruje nije moguće išta objasniti.« Toma Akvinski (1225-1274), filozof, teolog i ljekar. Kada čitate ono što je Niče napisao, suština njegove misli postaje jasnija, ali ne samo to već i dilema koju njegova razmišljanja unose. »Bog je mrtav«. Ono...

Opširnije